ภาพกิจกรรม
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ยินดีต้อนรับคุณครู ธนวัฒน์ ภิรมย์นาค เอกพลศึกษา เข้าสู่ ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูมหาบัณฑิตทั้งสองท่านและคุณครูผู้เตรียมความพร้อมในการสอบในแต่ละระดับชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,18:26   อ่าน 20 ครั้ง