ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
      จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,15:56   อ่าน 222 ครั้ง