ภาพกิจกรรม
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,15:39   อ่าน 147 ครั้ง